Make your own free website on Tripod.com
 

 

LİDER DOĞMADIM AMA LİDERİM

3 SINIF ÖGRENCİSİ

Aziz SULEYMANOV

 

Farklı tanımlamaları olsa da özünde verilen ortak mesaj insanların lider olarak doğmayacağı,uygun yer,zaman ve şartlarda kendini de geliştirerek liderlik olgusuna kavşabilecekleridir.Bu şu anlama gelmektedir:iyi bir konumda olmanız v emrinizde birçok kişnin bulunması sizi lider yapmaz.İnsanların sizi lider seçmeleri gerekir.Lider i seçilmeniz için sizi onların gözünde özel kılacak artılarınız olmalıdır.İnsanların da bir lidere ihtiyaç duyacak nedenleri olmalıdır.Amerikan başkanlarından Calvin coolige"in dediği gibi"hiçkimse aldığı şey için onurlandırılmaz.Onur,verdiğiniz şeye bir ödüldür".Eğer insanlara birşeyler veremiyorsanız,onlar da size liderliğe uyğun bulmayacaklardır.Ne vereceğinizin cevabı ise karşıdakinin beklentileriyle orantılıdır.Kimi zaman onlara yol göstermek ,elinden tutmak yeterli olurken;kimi zaman daha iyi imkanlar sunmak,bir beklentiye cevap vermek olacaktır.Liderlik böyledir,vermelisiniz ki onura layık ğörülesiniz.Yönetici olmak ile lider olmak farklı şeylerdir.İlgili ipuçları sunuyoruz: 1)iyi bir yönetici iyi bir lider olmayabilir ama,iyi bir lider iyi bir yöneticidir de.Yönetici yönetir,lider yönlendirir. 2)Yönetici sizi iter,lider ise çeker.Liderler,kendileri gibi lider yaratmaya çalışır,yöneticiler tek adam olmaktan mutludurlar. 3)Liderlerin çevresinde görünen ve ğörünmeyen bir çok destekleyeni vrdır.Yani sizi destekleyen,sizi kabul etmiş taraftarlarınız yoksa lider değilsinizdir. 4)Liderler komplekslerinden arınmış,kendi ile barışık ve çevresindekilerle başarılı iletişimi olan insanlardır.Kişilerin onlara adıyla hitap etmesi liderleri rahatsız etmez. Dünyaca tanınmış liderler Atatürk ve Gandi"dir. isimleri çoğaltmak mümkündür. Liderlik hemen her alanda olabilir.Politik arenada eski cumhurbaşkanımız rahmetli Turgut Özal ve Süleyman Demirel.Süleymen Bey"e sorulan soruları profesyonelce cevaplandırıp,cevaplandırmak istemediği sorularıda espiriyli geçiş yapar. Bir devlet başkanı da bir antrönör de lider olabilir.Önemli olan onu takip eden, destekleyen kişilerin olması,yaptıklarıyla kalıcı,yayarlı ekti yaratmaktır.Türkiyede bugünlerde kabül ettiği isim ise ,ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviştir.Yani lider olmak için en tepedeki adam olmanıza gerek yok ama taraftarlarınız günün birinde sizi tepedeki adam yapabilir.Liderleri şartlar yaratır,tıpkı kriz ortmındaki Türkiye"nin kurtarıcısını araması sırasında Kemal Dervişin ortaya çıkması gibi. Hemen her alanda lider ortaya çikabilir.Futbolda Fatih Terim liderlik niteliklerine en uygun bulunan kişidir.İş dünyasında ise Sakıp Sabancı lidar kabül edilirken;Koç grubundan,aile çevresinden değil de çalışan personelinden liderler çıkar.Genel olarak Sabancılar ve Koçlar arasında bir kıyaslamaya gidilir.İmaj anlamında bir kıyaslama yapıldığında ise ortaya çıkan Sakıp Ağanın halktan biri gibi olduğudur;Koçların ise daha aristokrat olduğudur.Sakıp Beyi lider yapan yönleri sadece iş yaşamında çok başarılı olması ve akıllıca yatırımlar yapması değil.Bu özelliklerin de çok etkisi olsa bile,dikkat çeken diğer yönleri;sempatik olması,insanlarla diyalogunun çok başarılı olması,pozitif bir karaktere sahip olması ve halkla içiçe olmasıdır.Söyleyeceklerini biraz da komik bir tarzda dinleyiciye aktarabilme yeteneğine sahip. YÖNETİCİ LİDERLER. GÜNÜMÜZDE ARTIK LİDERLİK KAVRAMININ BiR İLERİ ADIMI İŞ DÜNYASINDA YÖNETİCİ LİDERLİK KAVRAMIYLA İFADE EDİLMEKTEDİR.Bir zamanlar yöneticiler vardır,sonra liderler çıktı ama artık yönetici lider daha popüler.Aradaki farkı anlatmak için şu örneği vermek uygun olacaktır.Bir yönetici ve personeli ellerinde baltalarıyla etrafları ağaçlarla kaplı bir ormana bırakıldığında,yönetici,personeline”kollarınızı sıvayım,bugün mutlak buradan çıkmalıyız.baltalarla ağaçları kesmeye başlayalım.” derken aynı ormana bırakın yönetici lider ,personeline ağaçları kestirmeden önce,çevresinde bulunan en yüksek ağaca çıkarak etrafa bakar ve daha sonra der ki “orman şu noktada sona eriyor,ağaçları kesmeye gerek yok.” Bu yönetici ile bir yönetici lider farkını,problem çözme teknikleri sırasında anlamak çok kolaydır.Yönetici ortaya çıkan bir problemi çözmenin çoşkusunu doyasıya yaşar.Oysa bir yönetici ile yönetici lider farkı,ortaya çıkan problemi çözmek değil,problemi oluşmadan görüp,tedbirler almakta gizlidir.Diğer taraftan bir yönetici,problemi yokettiğini düşünürken aslında dünyada yokedilmiş hiçbir problem olmadığını bilmez.Sadece kontrol altına alınmış ya da minimize edilmiş problemler vardır.İşte bu farkı da yönetici liderler bilirler. Liderleri başkalarından,konuşmalarından,hareketlerinden de tanımak mümkündür.Genel lider özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1)Espirili 2)Anlayışlı 3)Enerjik 4)Geleceği yönetebilir zekaya sahip 5)Esnek 6)İletişim yeteneği gelişmiş 7)Azimli 8)Kendine güvenen 9)Öğrenme ve öğretme kabiliyeti olan 10)Koçluk yapabilen 11)Ekibini motive edebilen 12)İşbirlikçi ve insan ilişkilerinde başarılı olan kişilerdir. 13)Liderler hiçbir zaman altında çalışan kişiye eleman gözüyle bakmaz.Bakış tarzı hep çalışma arkadaşı mantığındadır.Bir gruba ya da birilerine tanıştırırken de çalışma arkadaşı,ekip arkadaşı olarak tanıtır. Sizin kendinizin nasıl gördüğünüz değil çevrenizdeki insanların sizi nasıl gördükleri önemlidir.İyi bir yönetici lider,işi yaptırmaz,başarılı ilişkileri sonrasında işin yapılmasını sağlar.İşyerinde olmasa bile takımı onun yokluğunda maksimum kapasitelerini kullanırlar.Yokluğunuzda sizin en iyi pr’ınızı da onlar yapacaktır. Yönetici liderler baskı yapmayıp karşısındakinin bir insan olduğunu bilip onun duygusal yönlerine de ilgi gösterip destek olurlar.Bunlar uzun hizmet yılı ödülleri,doğum günü partileri şeklinde olabilir. GELECEĞİ YÖNETMEK Eskiden geleceği görmekten sözedilirdi,artık geleceği görmek yeterli değil,gelecegi yönetmek gerekiyor.Liderler yaratmak,insan kaynaklarının da sorumluluğundadır.Herşeyden önce iyi bir insan olmak gerekiyor.İyi bir insan olmanın temelinde ise yararlı olmak yatıyor. LİDER DURUŞUNDAN BELLİDİR Liderler gerek duruşunda gerekse bulunduğu ortamda kendine özğüdürler. Ofislerinde kocaman bir masaları vardır.Genelde oturuşlarında arka fonda boşluk yoktur,duvar vardır.Odalarını kendi zevkine göre dizayın etmişlerdir.Yemek saatinde,yemek salonunun en açık yerlerinde otururlar.Toplantılarda odanın en stratejik yerine otururlar.Liderinizin daima sağına ya da soluna oturunuz.Karşısında oturmanız negatif mesajlar verebilr. 16:20 20.03.2004

   

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 


Copyright © 2004 Avrasya Toplulugu. All right reserved.
Designed By Vazha Devadze