Make your own free website on Tripod.com
 

KITAB ÖZETLERI

A B C Ç D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z


LİDERLİK

Walter Waltsworts

Liderlik; neyin yapılması gerektiğine karar verme, daha sonrada onu başkalarına da yaptırma yeteneğidir....

Eishenhover

Lider için temsil karizmadan önce gelir. Çünkü temsil ettiği misyonu kendisinin yaşaması belkide diğer insanlara en çok etki eden faktördür. Bu açıdan Bill Gates’i düşündüğümüzde ona karizmatik diyemeyiz. Ama kendi alanında yaptığı işi temsil etmektedir.

Liderler temsil ettikleri kurumlarla beraber değer üretirler.Lider çevresindeki insanlara nasıl davranılmak istediklerini sorar.Onların problemlerini dinler.

Çevresindekilerin güvenini kazanmış bir lider; çok etkili olabilecektir.Lider tarafından çevresindekilerin tatmin edilmeside önemlidir. Uluslararası Rosenbluth seyahat acentası A.Ş. bir ilke olarak şu cümleyi benimsemiştir:Çalışanlarını ön planda tut.

Liderin bir misyon ve vizyon sahibi olması çok önemlidir.Misyon liderin aslını,vizyon ise hareket metodunu içerir. Bosna- Hersek’in efsaneleşmeye devam eden merhum lideri Aliya İzzet Begoviç misyon ve vizyon sahibi lidere örnek olarak verilebilir.Şu an “Bilge Kral” olarak nitelendirilmektedir. Mahatma Gandhi de örnek olarak verilebilir.Misyonu birleşik ve hür Hindistan’dı. Vizyonu ise tamamıyla tabii doğal olmaktı.

Lider her zaman yeni ufuklar açan ve yeni yollar kurandır. Henry Ford’un hedefi , ufku “Her aileye bir otomobil “ cümlesiyle özetlenebilir.Bill Gates ve Paul Allen’inki “ her masaya bir bilisayar”dı. Mesala bir eczacılık şirketinin hedefi “Dünyayı AIDS’ ten kurtarmak “ olabilir.

Lider zorba ve jakoben bir tutum benimsemez.İkna yolunu tercih eder.Her ve hür düşünceye saygılıdır.Herkesi dinler, çevresindikilerinin söylediklerine kulak verir.

Liderler yapılması gereken işin içindedirler.Mesela MC Donalds'tan Ray Crock restoranlara gider,eline süpürge alıp ; yerleri süpürür, masaları temizler,park yerindeki çöpleri alırmış.Çalışanlarda patronun ülküsünü yerine getirmesinden ve içlerine girmesinden hoşlanırlarmış.

Bir liderin söyledikleri ile yaptıkları uyum göstermelidirler.Mesela bir liderin israftan bahsedip daha sonra bir limuzine binip , çok pahalı bir lokantaya gitmesi düşünülemez.

Liderler kolay ulaşılabilir olmalıdırlar.Mesela Kolombia Yüzüncü Tıp Merkezinin eski sorumlusu Bill Arnold işyerinin kapısını kaldırmış.

Lider Hayatı boyunca öğrenme işini devam ettirir. Yeniliklere açıktır.Kendi çalışanlarınıda geliştirmeye çalışır.Karar alırken başkalarınada danışırlar.Mesela bir bina yapımında kapıcılık yapmış kişilerede danışırlar.Çünkü binanın temizliğinden en iyi kapıcılar anlar.Temizlenmesi kolay bir bina için onlara danışılmalıdır.

Lider merkeziyetçi değildir, yetki verir. Denetimi sadece gerekli olduğu kadar yapar.Bazen sadece "Nasıl gidiyor" demeside yeterlidir.

 

 

   

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2004 Avrasya Toplulugu. All right reserved.
Designed By Vazha Devadze