Make your own free website on Tripod.com
 


BORÇALI MAHALI

3 SINIF ÖGRENCİSİ

Ziya DERZİEV


Boynunda boy attım ,başa çattım anam Borçalı Unutmak olur mu seni heç bir an anam Borçalı Adın name olup dillerde dilim yandı senden doyamadım anam Borçalı Adın gelende uzaktan, kalbim sızlıyor gözüm yaşarır , anam Borçalı

Borçalı Azerilerin Gürcistan da yaşadığı yerdir. Borçalı da az miktarda da olsa gürcüde yaşamaktadır. Gürcistan nüfusunun % 15 ine yakınını Azeriler, %8 ini Ermeniler ,% 5 ini Osetler,%65 ine yakınını gürcüler oluşturmaktadır. Geri kalan kısmında diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Gürcistan’daki Azeri Türklerinin büyük bir bölümünü Borçalı da yaşamaktadır. Borçalı nın bir kısmı Azerbaycan ile bir kısmı da Ermenistan ile sınırı vardır. Borçalıdaki Azerilerin Ermenistan ile ticari ilişkileri devam etmektedir. Borçalı Mahalinde yaşayan Azeri Türklerinin Azerbaycan ile çok sıkı kültürel ilişkileri vardır. Adet ve ananelerimiz tamamen aynıdır. İlçe ve köylerden oluşan Borçalı da Azerilerin büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Dağlık olan Gürcistan topraklarında 25 26 Azeri köyü kuzeyden bir set gibi uzanan Kafkas dağlarının eteklerine kurulmuştur. Gürcistan ın dağlık bölgelerinin en önemli özelliği olan kaynak sularının büyük bir kısmı Borçalı dadır. Borçalı ya Borçalı çökeği de derler. Çünkü Borçalı nın etrafı Kafkas sıra dağları ile çevrilmiştir. Bulunduğu yer itibariyle kışları yumuşak geçmektedir. Gürcistan’ın 1/3 ormanlardan oluşmaktadır ve yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Ülke genelinde ekonomi tarım ve sanayi ye dayanmaktadır. Fakat Sovyetler birliği dağıldıktan sonra sanayi zayıflamıştır. Borçalı da ünlü aşıklar ve şairler yetişmektedir. Borçalı nın önemli ilçeleri şunlardır Boskoçit Mosnioli Bolis Dumanois Gosdoboni, Gosoçu ’ dur. Sovyetlerin bölgeye gelmesiyle Türkiye ye göç eden Azeriler bulunmaktadır. O dönemde Ruslar her köyün, ilçenin bilgili ve önder insanlarını öldürüyorlarmış veya sürgün ediyorlarlmış , bu zulümden kurtulanlar Türkiye ye göç etmişler. Borçalı da Karapapak Türkleri de vardır. Ama bunlar 1800 lü yıllarda Türkiye ye gelmişlerdir. Kesin olarak bilinmemesine rağmen bunların kökeninin kıpçak veya Türkmen olabileceği söylemektedir. Azerbaycan daki kazak hanlığına bağlı Borçalı ve kazak bölgesinde yaşarlarken 1828 Türkmençay antlaşmasıyla Borçalının resmen Rusların hakimiyetine geçmesi üzerine yurtlarına bırakarak Kars ve Ardahan ın köylerine göç etmişlerdir. 1877-1878 ( 93 harbi ) Osmanlı Rus savaşı sırasında Borçalılar Azerilerinin mahalle liderlerinin büyük bir kısmı Türkiye ye göç ederek yerleşmiştir.

   

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 


Copyright © 2004 Avrasya Toplulugu. All right reserved.
Designed By Vazha Devadze