Make your own free website on Tripod.com
 


BIRLIKTE

GÖKTÜRK AVCI

Her düşünce “düşünce” denme niteliğine sahipse tel’in konusu edilmemelidir filozofu haklı çıkartarak insan “nizamlı” bir varlık demeli ve ilk nizamı kendi içerisinde asğlamalı. Dağıtıcı bir güç olan öfkenin idaresinden kurtulamamış kendisini özgürleştirememiş insaınn başkalarına vereceği fazlaca bir şey olabilir mi? Özgürlüğünü sağlayan insan ise kalesine marifet bayrağı çeker ve muhabbetle hükmeder. Çünkü birlikte yaşamanın merkezinde güçlü bir ahlaki boyutun yer alması gerekir. Bu ahlaki boyutun temeli de güvendir. Menfaatin borusuyla toplananlar ise bir tiyatro oyunundadır. Sınırlı, geçici ve sahte bir birlikteliktir onlarınkisi. Birlikteliklerimizin kozmolojik boyutuna baktığımızda aslında her çeşit var oluşun bir anlamda birlikte varoluş olduğunu görüyoruz. Bir köşeye tek başına bırakılmış, tecrit edilmiş bir varlığa rastlayamayız. O yüzden yer ve gök gibi, su ve toprak gibi insanlar bir arada yaşarlar. Birliktelikler gün gelir toleransa dayanır, gün gelir organik bir yapıya bürünür. Toleransa dayalı birlikteliklere baktığımızda kolay kolay diyalogların kurulamadığı ve bir kültür alış verişinden söz edilemeyeceğini görürüz.böyle bir yerde yaptığımız şeylerin şuyuunu vukuundan beter olabilir. Organik bir yapıda ise artık kimse “insan insanın kurdudur “ diyemez. Güzel işlerde rekabet vardır. İnsan , üretkenliğinin farkına burada varmıştrı ve barışın burada almıştır. En önemlisi savaştan burada kurtulmuştur. Nasıl mı? Cehaleti aşmışlar; menfaat düşkünlüğünden sıyrılmışlar; dini fanatikliği, ırkçılığı bırakmışlar; baskıdan terörden vazgeçmişlerdir. Ardından ‘öfke’nin tahtına ‘akıl’ oturmuş. Merkezi çöken kavgalar mevcudiyetini yitirmiş. Kanlı mücadeleler bitmiş; kendi içinde nizamı sağlayan insan toplumdada nizamı sağlamıştır.

 

   

 

INSIDE THE MAGAZINE

 

 

 

 


Copyright © 2004 Avrasya Toplulugu. All right reserved.
Designed By Vazha Devadze